| credits
design/webdesign
Thonik
webdesign/webdevelopment
Ramon Dreise
fotografie
SAPh

In de tuin

X

De geschiedenis van De Kruidhof gaat terug tot 1930. In dat jaar startte een proeftuin voor het telen groente en fruit ter educatie van boeren uit de regio. In de daarop volgende decennia ontwikkelde de tuin zich tot kruidentuin. Vanaf dat moment kon De Kruidhof rekenen op intensieve samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen in het onderzoek naar de geneeskrachtige werking van kruiden. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Toch geniet De Kruidhof weinig bekendheid.

Om daar blijvende verandering in te brengen verschijnt in 2013 de Toekomstvisie De Kruidhof met advies en aanbevelingen om de kwaliteiten van De Kruidhof beter te ‘vermarkten’. Terecht werd er in het rapport geconstateerd dat ook de gebouwde omgeving niet representatief is voor de zelfs internationale betekenis van De Kruidhof. Een verbeteringsslag is van routing en entree is daarbij zeker vereist. Daarnaast zou de tuin ook voor groenliefhebbers, rustzoekers of schoolklassen veel aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. Als bekend wordt dat Leeuwarden in 2018 zich een jaar lang Europa’s culturele hoofdstad mag noemen vormt dat een extra stimulans om op korte termijn vorm te geven aan een nieuw elan.

MX13 kwam in 2013 in gesprek met de directie van De Kruidhof en werd gevraagd om een analyse te maken van de bestaande bouwkundige context en daarbij schetsmatig een aantal aanbevelingen te doen.

MX13 zoekt contact met Buro Harro, een landschapsarchitect uit Arnhem, omdat zij inziet dat tuinbeleving een belangrijke positie inneemt in dit vraagstuk. Gezamenlijk schetsen zij een aantal toekomstscenario’s. De nadruk ligt daarbij niet primair op het ontwerp van nieuwe gebouwen of op de tuin. Veel meer wordt gezocht naar de latent aanwezige kansen van meer of betere samenwerking tussen omringende partijen. De Kruidhof was namelijk in de loop der tijd omringd geraakt door o.a. het IJstijdenmuseum en het Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost ‘it Koartling’.

Want waarom zou je bij een schildercursus een boeket willen schilderen in een bedompt hok met nauwelijks daglicht als het ook kan in een kas tussen de bloemen? Waarom zou je als kind in een IJstijdenmuseum naar pijlpunten willen staren als je ook buiten die pijl en boog echt zou mogen proberen? Wat als de horeca van De Kruidhof alleen kruiden uit eigen tuin gebruikt? Niemand drinkt toch graag cappuccino op een tegelpleintje als het ook middenin het groen zou kunnen?

En daarom is er in het proces bovenmatig veel tijd gestoken in het bij elkaar brengen van deze omringende partijen. Alle succesfactoren bleken feitelijk al aanwezig, alleen had men een partij nodig die hen dat liet inzien. Langzaam groeide het besef dat het opgeven van een deel van de autonomie echt opweegt tegen de kansen die de samenwerking biedt.

De drie uiteindelijke scenario’s zijn door de betrokken partijen met enthousiasme ontvangen. De vier posters tonen onverbloemd de pijnpunten (rood omkaderd), maar bieden hoop voor de toekomst (groen omkaderd). Een mooie samenwerking tussen landschap en architectuur, waarbij programmatisch functioneren en ruimtelijke context met elkaar verbonden zijn.

Helaas heeft MX13 geen rol gespeeld bij de verdere uitwerking van het project.

Project: In de tuin, kansen voor Botanische tuin De Kruidhof, Buitenpost
Opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen
Data: 2013-2015
Landschapsarchitect:
 Buro Harro, Arnhem
Beelden: Buro Harro en MX13