| credits
design/webdesign
Thonik
webdesign/webdevelopment
Ramon Dreise
fotografie
SAPh

Woningen Van Starkenborgh

X

Download dit artikel als pdf De voormalige voetbalvelden langs het Van Starkenborghkanaal hebben plaatsgemaakt voor de woonwijk Van Starkenborgh, een woonwijk met een geheel eigen identiteit, ingebed in het bestaande groen en gesitueerd tussen het Van Starkenborghkanaal en de woonwijk De Hunze. Bij binnenkomst in de wijk wordt het formele karakter benadrukt door hoge torens van metselwerk. Eenmaal in de wijk dient zich een intieme wereld aan met veel hout aan achter- en zijgevel. Indrukwekkend zijn de lessenaarsdaken met een hoge zijde van 9.5 meter. Verder zal het straatbeeld bepaald worden door beukenhagen, die de overgang van openbaar naar privé markeren. Om de auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld te halen is gekozen voor teruggeplaatste garages. De parkeerplaatsen van de rijwoningen zijn in hofjes voor de woning geplaatst en zorgen tevens voor variatie in het straatprofiel.

Voor de samenhang van de 174 woningen in het plan hebben we een basismodel ontwikkeld, van waaruit verschillende types woningen opgebouwd kunnen worden. Elk woningtype heeft een vergelijkbare plattegrond, dat wil zeggen, koken aan de straat, wonen aan de tuin, slapen op de eerste verdieping en opbergen op de tweede verdieping, alleen de afmetingen zijn verschillend. In de gevels van de woningen komt duidelijk naar voren dat er onderling een sterke verwantschap bestaat door detaillering en kleurgebruik. Variatie tussen de verschillende woningtypen ontstaat door kleine ingreepjes, bijvoorbeeld de overgang van hout naar metselwerk. Dit spel van nuances is met name zichtbaar in de detaillering van de kozijnen. Zo zijn de erkers nadrukkelijk aanwezig, maar zijn er bij de verschillende woningtypen zowel weggedetailleerde kozijnen als bloem- en traditioneel gedetailleerde kozijnen toegepast. In deze eenvoud zit de kracht van het plan.

Project: 174 woningen, Groningen
Opdrachtgever: BEMOG Kampen
Architect: AAS Architecten, Marnix van der Scheer in dienst als projectarchitect
Hoofdaannemer:
 HBG, Groningen
Beelden: MX13