| credits
design/webdesign
Thonik
webdesign/webdevelopment
Ramon Dreise
fotografie
SAPh

Jonkerloods (busstation)

X

[media: RTVnoord, 16 augustus 2010]

Op de grens van een woonwijk en een groot bedrijventerrein in Veendam ligt het te ontwikkelen plan ‘het Lloyd’s Terras’. In dit gebied zijn onder andere appartementen, kantoren en diverse zorggerelateerde voorzieningen gepland. Grenzend aan het Lloyd’s Terras bevindt zich de Jonkerloods. Een loods uit de 50er jaren van de vorige eeuw, oorspronkelijk gebouwd als goederenoverslag, maar tot voor kort in gebruik als remise voor een museumspoorlijn.

Bij de eerste aanblik lag de Jonkerloods er letterlijk en figuurlijk verlaten bij. Om vandalisme tegen te gaan en als bescherming tegen ongewenst bezoek was de loods dichtgezet met geprofileerde staalplaten. De Gemeente Veendam heeft de Jonkerloods aangekocht met als doel hiervoor een goede nieuwe bestemming te vinden, eventueel in aansluiting op het nieuw te bouwen Lloyd’s Terras. Alleen met een goede invulling zou dit voor Veendam belangrijke jong industrieel erfgoed voor de toekomst bewaard kunnen blijven.
Onze studie heeft aangetoond dat de omvang van de Jonkerloods zeer geschikt is als huisvesting van busstation Veendam. Gecombineerd met de wens om de treinverbinding tussen Groningen en Veendam te herstellen, is er een compleet OV knooppunt ontstaan.

Het interieur van de Jonkerloods kenmerkt zich door de eenvoud van de gebouwopzet.
 De sfeer van het gebouw is dermate krachtig dat de architectonische ingrepen zich konden beperken tot het terugbrengen van alle aanwezige daglichttoetreding, en het functioneel huisvesten van de nieuwe functie en het tot z’n recht laten komen van de bestaande kwaliteit. In het interieur zijn de 100 meter lange glasgevels nadrukkelijk aanwezig. De beplating voor de puien zijn verwijderd, en de puien zijn weer gevuld met glas. De kopgevels zijn volledig opengewerkt. Ook de spoortracés zijn verwijderd en het niveauverschil is opgevuld met grondpakket, waarbij het niveau van alle perrons in de loods overeenkomt met de onderkant van de opnieuw met glas in gevulde pui. Door deze ingreep worden alle bewegingen van bussen en passagiers in de loods zichtbaar gemaakt. Boven de nieuwe entrees in de kopgevels zijn stationsklokken geplaatst.

Project: Revitalisatie Jonkerloods tot busstation, Veendam
Opdrachtgever: Gemeente Veendam
Architect: AAS Architecten, Marnix van der Scheer in dienst als projectarchitect
Data: 2010 – 2011
Hoofdaannemer:
 Rottinghuis aannemingsbedrijf BV, Groningen
Contructeur: Ingenieursbureau Wassenaar BV, Haren
Oppervlakte: 3125 m²
Beelden: Harry Cock